Attraktiv by- og tettstedsutvikling

Ullensaker er en av landets mest attraktive kommuner. Det vil vi fortsette å være. Teknologi og digitalisering endrer måten vi lever på. Samfunnsendringer og klimaendringer betyr mye for hvordan vi planlegger bruken av kommunens arealer. For at Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve også i fremtiden, må vi drive en helhetlig og langsiktig by- og tettstedsutvikling. Kvalitet og bærekraft står sentralt. Denne jobben må vi gjøre sammen. Da blir det lettere å ta de miljøvennlige valgene i hverdagen, og bygge et varmt og inkluderende samfunn.

Attraktiv by- og tettstedsutvikling

Ullensaker er en av landets mest attraktive kommuner. Det vil vi fortsette å være. Teknologi og digitalisering endrer måten vi lever på. Samfunnsendringer og klimaendringer betyr mye for hvordan vi planlegger bruken av kommunens arealer. For at Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve også i fremtiden, må vi drive en helhetlig og langsiktig by- og tettstedsutvikling. Kvalitet og bærekraft står sentralt. Denne jobben må vi gjøre sammen. Da blir det lettere å ta de miljøvennlige valgene i hverdagen, og bygge et varmt og inkluderende samfunn.

Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve i

Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og fremtidens innbyggere.

Kommunen skal tilrettelegge for et konkurransedyktig og miljøvennlig transportsystem, slik at dette blir det mest effektive og attraktive fremkomstmiddelet. Utviklingen skal bygge på den eksisterende strukturen i kommunenes byer og tettsteder. Nye utbyggingsprosjekter skal bidra til en kompakt og mangfoldig utvikling som styrker stedets særpreg. På den måten unngår vi utbygging av dyrkbar mark og andre natur-, kultur- og landskapsverdier. Utviklingen må også være i stand til å takle følgene av klimaendringer – som f.eks. intense nedbørsperioder. Nye bygninger må utvikles med energibesparende løsninger, og hvert enkelt utbyggingsprosjekt bør ha en grønn profil. Kommunen må også sikre god luft- og vannkvalitet og akseptable støynivåer for våre etterkommere.

Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve i

Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og fremtidens innbyggere.

Kommunen skal tilrettelegge for et konkurransedyktig og miljøvennlig transportsystem, slik at dette blir det mest effektive og attraktive fremkomstmiddelet. Utviklingen skal bygge på den eksisterende strukturen i kommunenes byer og tettsteder. Nye utbyggingsprosjekter skal bidra til en kompakt og mangfoldig utvikling som styrker stedets særpreg. På den måten unngår vi utbygging av dyrkbar mark og andre natur-, kultur- og landskapsverdier. Utviklingen må også være i stand til å takle følgene av klimaendringer – som f.eks. intense nedbørsperioder. Nye bygninger må utvikles med energibesparende løsninger, og hvert enkelt utbyggingsprosjekt bør ha en grønn profil. Kommunen må også sikre god luft- og vannkvalitet og akseptable støynivåer for våre etterkommere.

My SVG
My SVG
My SVG