Fremtidsrettetede tjenester

Ullensaker kommune står overfor store utfordringer i arbeidet med å yte gode tjenester til innbyggerne i årene fremover. Kommunen er i rask vekst, og vi har en ung befolkning. Behovet for tjenester vil øke, mens kommunens inntekter blir lavere. Derfor må vi tenke nytt og annerledes om hvordan vi skal tilby tjenester i fremtiden.

Fremtidsrettede tjenester

Ullensaker kommune står overfor store utfordringer i arbeidet med å yte gode tjenester til innbyggerne i årene fremover. Kommunen er i rask vekst, og vi har en ung befolkning. Behovet for tjenester vil øke, mens kommunens inntekter blir lavere. Derfor må vi tenke nytt og annerledes om hvordan vi skal tilby tjenester i fremtiden.

Det skal oppleves enkelt å være innbygger Ullensaker.

Ny teknologi og innovasjon skal hjelpe oss å løse de mange ulike oppgavene på en enklere måte. Innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og andre skal kunne ha god dialog med kommunen og få løst oppgaver tilpasset brukernes behov – ikke kommunens.

Samarbeidet med frivilligheten og næringslivet har hatt stor betydning for kommunens utvikling. Dette samarbeidet vil være enda viktigere i årene som kommer, fordi det sikrer kunnskapsbaserte tjenester av høy kvalitet. Samarbeidet mellom innbyggere, ulike aktører og kommunen vil gi nye og forbedrede tjenester, som er bedre tilpasset samfunnets fremtidige behov – og samtidig har folk i fokus.

Det skal oppleves enkelt å være innbygger Ullensaker.

Ny teknologi og innovasjon skal hjelpe oss å løse de mange ulike oppgavene på en enklere måte. Innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og andre skal kunne ha god dialog med kommunen og få løst oppgaver tilpasset brukernes behov – ikke kommunens.

Samarbeidet med frivilligheten og næringslivet har hatt stor betydning for kommunens utvikling. Dette samarbeidet vil være enda viktigere i årene som kommer, fordi det sikrer kunnskapsbaserte tjenester av høy kvalitet. Samarbeidet mellom innbyggere, ulike aktører og kommunen vil gi nye og forbedrede tjenester, som er bedre tilpasset samfunnets fremtidige behov – og samtidig har folk i fokus.

My SVG
My SVG
My SVG