Konkurransedyktig næringsliv

Næringslivet i Ullensaker har de siste tjue årene vært preget av sterk vekst. Antall arbeidsplasser i kommunen er mer enn tredoblet i denne perioden. Mye av veksten skyldes vår sentrale beliggenhet og en omfattende næringsvirksomhet tilknyttet Oslo Lufthavn. En annen viktig bidragsyter er utviklingen av Jessheim som regionalt sentrum for handel- og servicetilbud. I kommunens arbeid med næringsutvikling skal vi prioritere å bygge opp under og fremheve Ullensakers konkurransemessige fortrinn.

Konkurransedyktig næringsliv

Næringslivet i Ullensaker har de siste tjue årene vært preget av sterk vekst. Antall arbeidsplasser i kommunen er mer enn tredoblet i denne perioden. Mye av veksten skyldes vår sentrale beliggenhet og en omfattende næringsvirksomhet tilknyttet Oslo Lufthavn. En annen viktig bidragsyter er utviklingen av Jessheim som regionalt sentrum for handel- og servicetilbud. I kommunens arbeid med næringsutvikling skal vi prioritere å bygge opp under og fremheve Ullensakers konkurransemessige fortrinn.

Sterkt og variert nærlingsliv gir viktige inntekter

Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et variert arbeidsmarked. Et sterkt og variert næringsliv gir viktige inntekter, og gjør kommunen enda mer attraktiv å bo i.

Ullensaker er et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt. Transportnettet er godt utbygd, og det er planlagt en rekke forbedringer på jernbanen. Det er god tilgang på attraktive næringsarealer, kommunen merker stor interesse fra private investorer. Nærhet til store markeder er en viktig faktor for bedrifter som er på flyttefot og for nyetableringer som skal bestemme seg for hvor de skal ligge.

Sterkt og variert nærlingsliv gir viktige inntekter

Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et variert arbeidsmarked. Et sterkt og variert næringsliv gir viktige inntekter, og gjør kommunen enda mer attraktiv å bo i.

Ullensaker er et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt. Transportnettet er godt utbygd, og det er planlagt en rekke forbedringer på jernbanen. Det er god tilgang på attraktive næringsarealer, kommunen merker stor interesse fra private investorer. Nærhet til store markeder er en viktig faktor for bedrifter som er på flyttefot og for nyetableringer som skal bestemme seg for hvor de skal ligge.

My SVG
My SVG
My SVG